מונה:

הודעות מזכירות
סיכום ישיבת ועד מקומי 12 לאוקטובר 2015   לחץ כאן
סיכום ישיבת ועד מקומי 6 לספטמבר 2015    לחץ כאן
סיכום ישיבת ועד מקומי 27 ליולי 2015          לחץ כאן
סיכום ישיבת ועד מקומי 22 ליוני 2015          לחץ כאן
סיכום ישיבת ועד מקומי 11 ליוני 2015          לחץ כאן
סיכום ישיבת ועד מקומי 12 למאי 2015         לחץ כאן
סיכום ישיבת ועד מקומי 4 למאי 2015           לחץ כאן
סיכום ישיבת ועד מקומי 20 לאפריל               לחץ כאן
סיכום ישיבת ועד מקומי 16 לפברואר             לחץ כאן
סיכום ישיבת ועד מקומי 23 לאפריל 2012 לחץ כאן
סיכום ישיבת ועד מקומי 26 למרץ 2012  לחץ כאן

סיכום ישיבת ועד מקומי 5 למרץ לחץ כאן
סיכום ישיבת ועד מקומי 13 לפברואר לחץ כאן
מכתב מועד המושב לתושבים
כאן
סיכום ישיבה עם סגן ראש המועצה‎ -
לחץ כאן

סיכום ישיבת ועד מקומי  11.08.11  לחץ כאן
סיכום ישיבת ועד מקומי 24.05.11  לחץ כאן
סיכום פגישת תושבים עם הועד המקומי לחץ כאן 
 
סיכום ישיבת ועד ‏17 אוגוסט, 2010, ‏ז' אלול, תש"ע
 
נוכחים: גל שוורץ, ברק כץ, גדעון ברינדר, דני בובמן, חיים רוז, רקפת דפני-מן
1.       אנו מברכים את דני בובמן על הצטרפותו לועד המקומי.
 
2.       מגרשי ספורט – נשקלת האפשרות לשלם עבור בדיקת חשמל על מנת לחבר את המגרשים לחשמל תוך התחייבות בכתב של יוסי רוטליין להחזר התשלום.
 
3.       מזכיר יישוב:
 
א.        כידוע, ענת עזבה, קיבלה את משכורתה כפי שביקשה. אנו מאחלים לה בהצלחה בהמשך.
 
ב.       דורית – אנו חייבים לה 16,000 ₪, תקבל את התשלום בהקדם.
 
ג.        חשוב לאתר מזכיר/ה אחר ליישוב. הוחלט להפגש עם ירון חובר שהיה מועמד מוביל במכרז הקודם, כדי לסכם על תנאי העסקה מתאימים.
 
4.       תשתיות:
מנחם ממשיך בעבודות, יטפל בכל ההערות שהועברו אליו בעבר.
החל התכנון לשלב ב', צפי תחילת עבודה: ינואר 2011.
 
5.       נשאלה שאלה לגבי תשלום השכירות עבור השימוש בגלריה, כאשר הסכום יועבר לאמני האלה מהמועצה, יועבר התשלום לועד.
 
6.       יש להבהיר שהקרטוניה ליד המכולת הינה פרטית, והתושבים מתבקשים לא להשליך קרטונים לקרטוניה. במקביל תערך פעילות מול יוסי משה לקדם את נושאי איכות הסביבה והמיחזור במושב.
 
7.       דני בובמן יכתוב מכתב לאבי יצחק מהמועצה, בו יתבקש להעביר לנו את תאריך פינוי הגזם מהמושב כפי שהובטח בשיחה טלפונית.
 
8.       מוצע לתושבים פינוי מתוכנן של גזם באמצעות בלות בניין, עלות הבלה  12₪, ימי הפינוי יפורסמו בנפרד.
 
9.       לישיבה הבאה: בעקבות הצטרפות חבר חדש לועד, תערך חלוקת תפקידים של חברי הועד. גדעון יערוך רשימה של משימות הועד.
 
סיכום ישיבת ועד משותפת – ועד מקומי וועד אגודה
‏כ"ט אב, תש"ע; ‏9 אוגוסט, 2010
 
נוכחים: אלון גולדברג, שושי קליין, גל שוורץ, חיים רוז, ברק כץ, רקפת דפני-מן
 
 1. מזכירת היישוב התפטרה בשל סיבות אישיות.
 2. התקבלה החלטה שמפתחות למזכירות יהיו ליושבי הראש של הוועדים ולמזכיר/ה החדש/ה. חיים רוז התנגד.
 3. איתור המזכיר ובחירתו יתבצעו על ידי הרכב מלא של שני הוועדים. קביעת תנאי ההעסקה יקבעו גם הם ע"י חברי שני הועדים. לאחר בחירת המזכיר יתנהל המשא ומתן עימו מול ראשי הוועדים בלבד השלכות חריגות מעבר לתנאים המוסכמים יובאו לאישור הוועדים.
 4. תשתיות: נערכה פגישה עם מנחם אליהו, אהוד ארבל, דני קדם ואלון גולדברג.
הפער הראשוני עמד על כ- 86,000 ₪. לאחר בדיקה הוסכם על תוספת של 40,000 ₪. ע"פ כתב הכמויות סכום זה כולל גם מדרכות מול המשק של דני קדם ושושי קליין, ומדרכה מול משפ' רייכמן, בניקוי התוספת שחנוך רייכמן התחייב לשלם בעצמו. אופן התשלום יקבע בפגישה נרחבת יותר בנוכחות כל חברי הועדים.
עבודת התשתיות תתבצע באופן ישיר מול גדעון ברינדר, בתאום עם ראשי וחברי הועדים.

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי ‏אחד ביוני, 2010
נוכחים: גל שוורץ, גדעון ברינדר, חיים רוז, רקפת דפני-מן, אלון גולדברג
 
 1. יוסי שמידט ביקש להציע מספר הצעות לגינון במספר מקומות ביישוב. הוסבר לו שכאשר עבודות התשתית ביישוב יסתיימו, נדון בנושא.
 2. יש להוציא הודעה לתושבים לגבי פינוי זבל גדול ישירות למכולה. כמו כן ייקבע יום קבוע לפינוי גזם ע"י הגנן (בהתאם לכמות).
 3. תבדק אפשרות לקבלת טרקטור מהמועצה ליום עבודה במושב, מתוך מטרה לשתול מספר עצים בשטחים פתוחים במושב.
 4. יופץ מכתב תזכורת לתושבים בשיתוף ועד האגודה בנושא איסור פריצת דרכים ושימוש בשטח הציבורי הנמצא בין הבתים ביישוב.
 5. תשתיות – קיים קושי בין מנחם אליהו לאהוד ארבל. דני קדם יוזמן לישיבת הבהרה עם מנחם ואהוד.
 6. נבחרה מזכירה ליישוב, ענת אליה, עבודתה תהיה בהיקף של 3/4 משרה.
 7. אושר לאתי אמסלם, ענ"קית היישוב לשעבר תשלום עבור הוצאות טלפון כפי שסוכם בע"פ בתקופת כהונתה.
 8. אושרה השתתפות הועד בעלות יציאה של 4 נערים לקורס מד"צים ו-2 לקורס מדריכים בוגרים.
 9. דני קדם שלח לאלון מכתב לפיו הוא עוזב את החיים הציבוריים במושב. ימונה לו מחליף בהקדם.
 10. גדעון ברינדר נתן תקציר בנושאי הביטחון ביישוב (ראו סיכום אסיפת תושבים).
 11. המועמד לתפקיד הרב"ש אמור לעבור מבחני קבלה. כמו כן, יש להסביר לו כי במידה שיתקבל לעבודה אינו רשאי לעבוד בעבודה נוספת מחוץ ליישוב.
 12. הוקמה ועדת בטחון שתעבוד יחד עם מג"ב.
 13. גדעון יביא הצעות לקניית 3 פנסים נטענים שימסרו תמורת חתימה לאנשים הרלוונטיים.
 סיכום ישיבת ועד - ‏1 אוגוסט, 2010
 
נוכחים: גל שוורץ, גדעון ברינדר, חיים רוז, רקפת דפני-מן, ברק כץ
 
1.          ע"פ החלטת הועד דני בובמן יתקבל כחבר חמישי, בתנאי שגליה בובמן תתפטר מתפקידה בועדת ביקורת.
2.          יועבר מכתב לברק בקשר לחובות העבר, והוא יבדוק אפשרות גביית החובות באמצעות המועצה.
3.          התקבלו 10 פחים, ניתן לרכוש אותם במזכירות בעלות של 280 ₪.
4.          מוצע שהמזכירה תעבוד בחצי משרה, ע"פ הצעה שהוצגה בישיבה. הנושא יידון בפגישת ועד נוספת וגם מול ועד האגודה. התקשרות עם המזכירה תהיה דרך גל שוורץ. יוצגו חוזים לדוגמה מישובים אחרים במועצה כדי להשוות את המצב.
5.          ישיבות ועד: הישיבה תיקבע באופן עקרוני לימי שלישי בערב, אחת לשבוע, הנושאים לדיון יועברו עד יום א' ע"י ראש הועד.

 
סיכום אסיפת תושבים בנושא גניבות והתפרצויות לבתי התושבים
בתאריך 29/5/10 התקיימה אסיפת חברים בבית העם.
נוכחים: יו"ר ועד האגודה, מפקד גזרת מג"ב, מפקד החבל, נציגות של חברי הועד המקומי וכן כ- 50 חברי היישוב.
יו"ר ועד האגודה פתח בסקירה בטחונית על הנעשה ביישוב וסקר בפני מפקד הגזרה את המתרחש ביישוב בשבועות האחרונים.
תושבי היישוב העלו מספר הצעות לייעול השמירה וכן הועלו מספר טענות בנושא השמירה ביישוב:
-          אי גיוסו של רב"ש הועלה בחומרה ע"י התושבים.
-          צורך בטלפון ברכב הביטחון הועלה ומפקד הגזרה הבטיח להעביר מכשיר מירס לטובת רכב היישוב כדי שהתושבים יוכלו להתקשר לשומר בזמן אמת.
 
מרכיבי הביטחון ביישוב הכוללים: שער, גדר, תאורת ביטחון ודרך ביטחון.
כיום המועצה אמונה על טיפול משותף במימון, תיקון והחלפת נורות בדרך הפטרול, אך הדבר לא מבוצע. לטענת הקב"ט, פיקוד העורף לא מממן זאת עקב אי גיוסו של הרב"ש.
הרב"ש נמצא כיום בתהליכי גיוס אחרונים ועם גיוסו אמור לטפל בנושא מרכיבי הביטחון.
מפקד הגזרה מבקש שיתוף פעולה מצד התושבים בנושא ההתגייסות למתמיד (שוטר מג"ב מתנדב) וביצוע פעילות ביישוב עצמו.
כמו כן, מפקד הגזרה הודיע שמג"ב פועל מזה מספר ימים ברצף ביישוב באופן סמוי וגלוי.
במהלך האסיפה הוצעו מספר שמות של תושבי המקום המתנדבים לשמש כוועדת ביטחון, ואכן, לאחר האסיפה ועדת הביטחון החדשה ישבה עם ראש הועד לתכנן צעדים להמשך שיתוף פעולה עם מג"ב.

פרוטוקול ישיבת ועד מקומי ‏12 מאי, 2010
 
 
 
נוכחים: גל שוורץ, גדעון ברינדר, חיים רוז, רקפת דפני-מן
 
1.                  הנהלת חשבונות
לפי מנהל החשבונות החדש יש לבדוק את מצב החובות הלא משולמים של התושבים.
הוחלט לזמן את שני מנהלי החשבונות, ליצור מאזן חשבונות של המושב, לבחון האם קיימים חובות של תושבים ובמידת הצורך לפנות ליועץ המשפטי של היישוב לגביית החובות.
 
2.                  לצערנו, לפני כחודשיים רוססו שתילים שנשתלו בשטח הציבורי של המושב, בגין השחתת הרכוש, הוגשה תלונה במשטרה.
 
3.                  דת
טרם התקבלה תשובה מהרב שמעון ביטון בנושא הצעה שהוגשה לו ע"י הועד. להמשך טיפול במקווה ובבית הכנסת.
 
4.                   החלפת מורשה חתימה
מאחר שלא ניתן ליצור קשר עם חבר הועד דני קדם, הוא אינו מגיע לישיבות הועד ואינו עונה לטלפונים, למרות שקיבל הודעות בנדון, הוחלט ברב קולות ע"י חברי הועד המקומי שזכות מורשה החתימה שלו תבוטל, ובמקומו ימונה גדעון ברינדר כמורשה חתימה נוסף.
נושא המשך חברותו בוועד יישקל.
 
5.                  מגרשי הטניס והכדורסל
לצערנו, מאחר שמגרשי הטניס טרם נמסרו לועד המקומי בצורה מסודרת ע"י העמותה האקולוגית והמגרשים לא קיבלו טופס 4 מהמועצה האיזורית, דבר הגורם לכך שאין חיבור לחשמל, נאלץ לסגור את המגרשים כדי להמנע מחשיפה לתביעות נגד המושב. המגרשים ייסגרו ב- 20.5.10.
 
6.                  ישיבת הועד הבאה תתקיים ביום שני ה- 17.5.10. 
 ‏י"ט שבט תש"ע
‏03 פברואר 2010
לתושבי גבעת ישעיהו שלום רב,
 
מספר עדכונים
 
1.        בישיבת הוועד המקומי האחרונה שנערכה השבוע, החליט דני קדם לסיים את תפקידו כיו"ר הוועד המקומי אך ימשיך בחברותו בוועד כדי להמשיך לתת גב, עזרה ויעשיר את הוועד מניסיונו. אנו מודים לו על כל הזמן והמרץ שהקדיש למען היישוב.
 
2.        בישיבה הוחלט שאני אחליף אותו וכאן המקום לבקש מכולם לתת כתף, לסייע, ולעשות הכל כדי לקדם את הקהילה בה אנו חיים, נשפיע לטובה על רווחת התושבים ונטפח את המקום שאנו כה אוהבים.
 
3.        לתושבים שטרם שילמו את מיסיהם (ארנונה, אגרת ביוב, ומס הוועד המקומי) – אנו קוראים להם לשלם במזכירות. המועד האחרון לתשלום הוא 14.2.10.
        למטרה זו, אנו נשנה בשבוע הבא את שעות קבלת קהל:  
ביום ג' 9.2.10   בין השעות 16.00 – 19.00.
ביום ד' 10.2.10 בין השעות 16.00 – 19.00.
ביום א' 14.2.10 בין השעות 08.30 – 10.30.
אנו מזכירים לכם כי תשלום מיסים באמצעות המזכירות, מגדיל את התקציב שאנו מקבלים מהמועצה למען היישוב!!!!!
 
4.        כפי שנקבע, אנו ניפגש ביום ב' הקרוב 8.2.10 בבית העם בשעה 20.00 בפגישה שכולה מוקדשת לנושאים השייכים לוועד המקומי. לצערנו, התקבלה הודעה ממנכ"ל החברה לקידוח פצלי שמן כי הוא לא יגיע לפגישה המתוכננת ביום ב'.
 
5.        שבת שלום.
 בכבוד רב
גל שוורץ
 חוזר מס' 1.10
 
 
‏י"ז טבת תש"ע
‏03 ינואר 2010
 לתושבי גבעת ישעיהו שלום רב,
 
בקרוב יגיע לביתכם חשבון המועצה לשנת 2010 שיכלול ארנונת מועצה, אגרת ביוב ומס וועד מקומי. המיסים בחשבון המועצה אמורים להיות זהים למיסים הרשומים בדף המצ"ב (במקרים מסוימים המועצה אינה רושמת את מיסי הוועד המקומי). הנתונים שבדף המצורף נלקחו ממחשבי המועצה. כרטיס התושב החדש שלכם – שיתבסס על הנתונים הללו, יונפק על ידי מנהל החשבונות עד סוף השבוע.
 
אנו מבקשים מכם לשלם את המיסים באמצעות המזכירות:   
 
מאחר והוועד המקומי החליט להשאיר את מסי הוועד המקומי כפי שהם ולא העלה אותם (למעט ההצמדה הרגילה שקבע השלטון המקומי) ישנה חשיבות רבה שתושבים ייתרמו למאמץ וישלמו את המיסים במזכירות.
 
לידיעתכם, עד היום, כשתושבים שילמו את מס הוועד המקומי באמצעות המועצה (עם שאר המיסים), תקציב הוועד הופחת ב – 10% מכיוון שהמועצה גבתה עמלה בת 10%!  
 
לצורך עידוד התושבים לשלם מיסיהם באמצעות המזכירות, יקבלו התושבים שיבחרו לשלם את מיסיהם בהוראת קבע -  3% הנחה מהארנונה למגורים. הנחה זו גבוהה יותר מההנחה שנותנת המועצה לתושב.  
 הוועד המקומי מתחייב:
 
1.       לגבות סכום זהה לסכום שגובה מח' הגביה במועצה!
2.       לתת לזכאים את אותה הנחה שנותנת המועצה!
3.       שבמידה וקיים פער בין חשבון המועצה לחשבון הוועד המקומי, הנושא ייבדק, וישונה על פי חשבון המועצה!
4.       שבמידה ונגבה, בטעות, סכום גבוה יותר בתקופה מסוימת, הוא יוחזר בתקופת התשלום הבאה.  
 
לצורך תשלום המיסים, שעות הקבלה ישונו על פי הפירוט מטה:
ימי א' (10.1+ 17.1) בין השעות 16.00 – 19.00.
ימי ב' (11.1+ 18.1) בין השעות 16.00 – 19.00.
ימי ג' (12.1 + 19.1) בין השעות 16.00 – 19.00.
ימי ד' (13.1 +20.1) בין השעות 08.30 – 12.00.
 
בכבוד רב
יורם אליאן
מזכיר ג. ישעיהו
 
 
 
 
 
 
 
‏ז' טבת תש"ע
‏24 דצמבר 2009
לתושבי גבעת ישעיהו שלום רב,
 
הנדון: גבית ארנונה, אגרת ביוב ומס הוועד המקומי בשנת 2010
 
אנו בפתחה של שנה חדשה, "רגע" לפני שהמועצה שולחת את הדרישה לתשלום הארנונה ואגרת הביוב לשנת 2010, ואנו מודיעים על שינויים שונים שיחולו החל מהראשון לינואר 2010:
 
חברי הוועד המקומי וחברי וועד האגודה, החליטו להחליף את מר ראובן שונים, מנהל החשבונות של הוועדים בשנים האחרונות ובהזדמנות זו אנו מודים לו על השירות שעשה עבורנו עד היום.
 
אנו שמחים לבשר כי מר יהושע משיח הוא המנהל החשבונות החדש של הוועדים ולו ניסיון עשיר רב ביישובים בתחום המועצה האזורית מטה יהודה כמו בית זית, בית נקופה ושדות מיכה.
 
הוועד המקומי החליט לגבות את ארנונת המועצה, אגרת הביוב ואת מס הוועד המקומי בהרשאה לחיוב חשבון – "הוראת קבע" בפי העם. לאלה שיבחרו לשלם באמצעות הוראת קבע, תינתן הנחה בסך 3% ממס הארנונה. התושבים החפצים לשלם את מיסיהם בהוראת קבע ימלאו את הטופס המצורף ויעבירוהו למזכירות חתום על ידי סניף הבנק שלהם. אפשרות נוספת -  ניתן למלא את הוראת הקבע במזכירות ואנו נדאג להחתים את סניף הבנק שלכם.
 
למשלמים בדרך הרגילה - תשלום באמצעות המחאות, לא תינתן הנחה כלשהי.     
 
לתשומת ליבכם,
כשתושב משלם את מיסיו ישירות למועצה האזורית מטה יהודה, מקזזת המועצה 10% ממס הוועד המקומי כ"עמלת גביה". הפחתה של 10% עמלת גביה זו מקטינה את הכספים המגיעים לידי הוועד המקומי ומקטינה גם את יכולתו של הוועד המקומי לקדם את היישוב ואת רווחת תושביו. משכך רצוי לשלם את הארנונה ומס הוועד באמצעות גביה מרוכזת של היישוב.
 
בכבוד רב, יורם אליאן, מזכיר ג. ישעיהו
לוט: טופס הוראת קבע
חוזר מס' 4.09
להורדת הרשאה לחיוב חשבון לחץ כאן
 
 
 
 
 
‏י"ג כסלו תש"ע
‏30 נובמבר 2009
  
לתושבי גבעת ישעיהו שלום רב,
 
להלן חלק מהנושאים שעלו על שולחן הוועד המקומי לאחרונה:
 
פיתוח מדרכות ושבילים: עבודת הקבלן בפיתוח השבילים והמדרכות נעצרה בגלל תלונה של רשות העתיקות לרשויות בגין חשש לפגיעה בעתיקות. הנושא נמצא כעת בדיון בבית המשפט או ליתר דיוק ב"ידיה" של שביתת הקצרניות בבית המשפט. בינתיים אושר להמשיך את העבודות שתוכננו בשטחים שאינם במחלוקת עם רשות העתיקות. 
 
מאזן מבוקר 2008: הוועד המקומי אישר את המאזן המבוקר לשנת 2008 שערכה ברית פיקוח עבור שנת העבודה הקודמת בה פעל הוועד הקודם.
 
תקציב 2010: תקציב לשנת 2010 אושר והועבר לאישור מליאת המועצה האזורית. ככלל, תהיה עליה בארנונה ובמס וועד מקומי בשיעור של 1.63%.
 
סגירת מזכירות היישוב – בעקבות סמינר וועדים שעורכת המועצה האזורית מטה יהודה תיסגר לשלושה ימים המזכירות החל מיום א' 6.12.09 . המזכירות תפתח שוב ביום ד' בבוקר.
 
 
בכבוד רב  יורם אליאן מזכיר
 
חוזר 3.09

 

 

לתושבי גבעת ישעיהו שלום רב,

 שינוי בשיטת הגביה של הארנונה ומס הוועד המקומי בשנת 2010: הוועד המקומי החליט לייעל את המערכת ולגבות את הארנונה ואת מס הוועד המקומי בהוראת קבע. כל תושב שיחפוץ לשלם את מיסיו באמצעות מזכירות היישוב – יוכל לשלם בהוראת קבע ויזכה להנחה בארנונה בגובה של 3% . כמובן שהשיטות הישנות תקפות גם בשנה הבאה: תשלום מראש של הארנונה ייזכה את בעליו ב – 2% בעוד שתשלום בהמחאות לא יזכו את בעליו בהנחה כלשהי. פרטים נוספים וטופסי הצטרפות לתשלום בהוראת קבע יועברו אליכם לאחר החגים.
 
חיוב בריבית את החייבים: כמו כן, החליט הוועד המקומי לפעול כחוק ולגבות ריבית פיגורים לחייבים בתשלומי הארנונה ומס הוועד המקומי בגובה של 0.75% לחודש. מדינת ישראל מחייבת את השלטון המקומי (הערים, המועצות האזוריות והמקומיות – כמו גם הוועדים המקומיים) לגבות ריבית פיגורים בשיעור הנ"ל. היות ורובכם שלמתם את מיסיכם בהמחאות, חובותיכם יוצמדו החל מ – 1.1.2010. אנא שלמו את חובותיכם בזמן כדי לחסוך מכם ומאיתנו את אי הנעימות של חיוב ריביות.  
התפטרות הענ"קית: אתי אמסלם הגישה לוועד המקומי את התפטרותה מהתפקיד. זה הזמן להודות לה על כל העבודה שעשתה עם הילדים ומאחלים לה הצלחה בכל אשר תפנה.
בקרוב ייצא פרסום לקבלת עובד נוער קהילתי. אנחנו נשמח לקבל המלצות  
היטל מים: מימי מבואות ירושלים שלחה לכל התושבים דף למלא וזאת כדי להקטין ככל הניתן את היטל המים. תושבים מעטים שלחו למזכירות את הדף הממולא. לידיעתכם, במידה ותקבלו קנס על חריגה במים, לא יהיה ניתן לבטל את הקנס בחודש שלאחר מכן !!!
הוועד המקומי וועד האגודה מאחלים לכל התושבים גמר חתימה טובה!! 
בכבוד רב
יורם אליאן  מזכיר
חוזר 2.09
 
 
לייבסיטי - בניית אתרים